Vejledning i forbindelse med fraflytning

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelsen skal sendes til os og skal være underskrevet af alle de lejere der har underskrevet lejekontrakten. Er du gift skal opsigelsen være medunderskrevet af din ægtefælle.

Hvis du ønsker at fraflytte før udløbet af din opsigelsesperiode, vil vi forsøge at genudleje dit lejemål hurtigt.

Samtidig med opsigelsen, med senest 8 dage før fraflytning, skal du oplyse os om dit bankkontonummer samt din nye adresse.

Sammen med bekræftelsen på opsigelsen af dit lejemål vil du modtage indkaldelse til fraflytningssyn.

Klargøring af lejemål til fraflytningssyn:
Inden fraflytningssynet skal du tømme dit lejemål og evt. kælder-/loftrum for alt dit indbo. I modsat fald vil lejemålet blive tømt af vores vicevært, og udgiften hertil vil blive pålagt dig. Det er ikke muligt at efterlade indbo til den nye lejer.

Lejemålet skal afleveres rengjort.

Vi beder dig rengøre omhyggeligt, da vi ofte ser mangelfuld rengøring, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad. Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at lade et rengøringsfirma foretage rengøringen for din regning.

 • Vinduer skal pudses ud- og indvendigt
 • Hårde hvidevarer skal rengøres, fryser skal afrimes. Slukker du for køleskab skal du lade lågen stå åben.
 • Blandingsbatterier, bad og bruseniche skal afkalkes
 • Har du en have, skal græsset være slået og hækken klippet

Affald:
Når man flytter, er der ofte nogen ting som kasseres.
Vi oplever ofte, at lejere efterlader gamle møbler, tæpper eller andet, og henstiller dette ved affaldscontainerne, i ejendommens kælder eller et andet sted på ejendommens areal. Dette er ikke tilladt. Sådanne effekter skal du selv bortskaffe, evt. som storskrald.

Istandsættelse ved fraflytning:
Din lejekontrakt og din indflytningsrapport beskriver hvorledes du overtog lejligheden og beskriver derfor også, hvorledes den skal afleveres.

Som udgangspunkt ønsker udlejer at benytte egne håndværkere til at istandsætte lejligheden i forbindelse med din fraflytning.

Har du foretaget istandsættelse med egne håndværkere eller selv malet lejemålet i forbindelse med fraflytningen skal du være opmærksom på, at såkaldt ’discount maling’ ikke må anvendes, ligesom der skal anvendes maling med korrekt glans. Det er en god idé at rette henvendelse til os forinden du foretager maling af dit lejemål, da det vil pålægge dig en ekstra udgift såfremt malerarbejdet ikke godkendes ved fraflytningssynet. Evt. egen istandsættelse skal være tilendebragt inden flyttesynet.

Spar penge:
Ved fraflytning er der en række småting, som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vores håndværkere skal lave det samme arbejde.

Her er nogen gode råd, som du kan følge:

 • Er dine egne lamper nedtaget
 • Er alle dine gardiner og ophæng fjernet
 • Er der monteret muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger
 • Er der lys i de spots og lamper der tilhører lejemålet
 • Virker dørklokken eller skal batteriet udskiftes
 • Er fryser og køleskab afrimet og rengjort
 • Er ventilator på badeværelset rengjort
 • Er alle sier på vandhaner tilstede og afkalkede
 • Er der propper til alle vaske og er de i orden, ellers udskift dem
 • Er alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere fjernet
 • Se efter at der ikke er efterladt personlige ejendele i skabe og skuffer
 • Er bradepander og andet tilbehør til ovnen tilstede og rengjort
 • Er filtret i emhætten rengjort, så der ikke er fedtrester
 • Skift pæren i emhætten hvis den ikke virker
 • Skift pæren i ovnen hvis den ikke virker. Vær opmærksom på, at sådan en pære som regel skal købes i hårde hvidevare butikker
 • Husk at samle alle nøgler til dit lejemål, postkasse, kælderrum m.m. sammen. Få returneret nøgler du har givet til venner, børn m.m. Alle nøgler skal afleveres ved fraflytningssynet. Dette gælder også evt. vaskekort.

Fraflytningssyn:
Ved fraflytningssyn mødes du med os i lejligheden. Vi anbefaler at du medbringer lejekontrakt, indflytningsrapport og eventuelle andet skriftlige aftaler vedrørende lejemålets stand.

Vi gennemgår lejemålet i fællesskab og fraflytningsrapport udfyldes.
Hvis du allerede selv har ladet lejligheden male, bliver arbejdet kontrolleret og i tilfælde af mangler, bliver det anført i fraflytningsrapporten, så vores malermester efterfølgende kan rette eventuelle svipsere.
Hvis du har valgt, at vi skal tage os af istandsættelsesarbejderne, bliver arbejdets omfang noteret i fraflytningsrapporten.

Normalt opnås der hurtigt enighed om fraflytningsrapporten, som herefter underskrives af os begge. Du får udleveret en kopi af fraflytningsrapporten ved fraflytningssynet.

Aflæsning af lejemålets målere:
Du skal oplyse os om el-leverandør til lejemålet, hvis du har skiftet el-leverandør siden indflytningen.

Vi sørger for aflæsning af alle målere og sender aflæsningerne til forsyningsselskaberne.

Flytteopgørelse:
Ca. 6 uger efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til dig.
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. være opgjort.
Ligeledes vil der være tilbageholdt et beløb til dækning af gebyr for flytteaflæsning af fordelingsmålere og din eventuelle efterbetaling i forbindelse med opgørelse af det indeværende års vand- og varmeregnskab, såfremt der er disse regnskaber på ejendommen. Når vand- og varmeregnskaber er aflagt for ejendommen vil disse blive fremsendt og opgjort endeligt overfor dig.

Dit eventuelle tilgodehavende vil blive overført til en af dig oplyst bankkonto.

Udarbejdet af Herbo-Administration A/S
Marts 2017