Utætte fuger i badeværelser

I administrationen oplever vi flere og flere henvendelser omkring vandskader fra ovenboens badeværelse på grund af utætte fuger.

Det er ejers ansvar, at fugerne er tætte, så de ikke påfører underbo og ejendom skader.

Skader fra utætte fuger er ikke dækket af ejendommens forsikring, fordi det betragtes som manglende vedligeholdelse.

Hvis man, via manglende vedligeholdelse og manglende opmærksomhed, har påført underbo og ejendom skader, må man derfor melde det til sin ansvarsforsikring og drøfte med dem, om de dækker. Dækker ansvarsforsikringen ikke, eller hvis ikke du har en ansvarsforsikring, så må du betale. Hvorom alting er så er det ejers/andelshavers ansvar at fugerne er tætte.

Hvis du er lejer har du pligt til at kontakte udlejer/administrator hvis du mener der er utætte fuger i dit bad.

Vi opfordrer derfor til at have opmærksomheden på fugerne i badeværelset og om nødvendigt skifte dem ud, så det helt undgås at forvolde skader. Ud over irritationen for underbo kan det også blive dyrt at få udtørret etageadskillelse, repareret nedhængte lofter, elektricitet mm.

Vi foreslår at du kontakter din ansvarsforsikring og afklarer med dem om de dækker hvis du kommer til at forårsage en skade og vi opfordrer til at du er opmærksom på risikoen. Hvis du har mistanke kan du enten selv udskifte fugerne – f.eks. ved at følge Bolius vejledning -se dette link https://www.bolius.dk/saadan-skifter-du-fugerne-i-badevaerelset-11140/ eller ved at kontakte et firma der er specialiseret i fuger.

Det er meget billigere at udbedre inden skaden sker og du bliver heller ikke uvenner med underboen.

Kontakt gerne administrationen hvis du har spørgsmål