Udlejning ejerlejlighed og tidsbegrænsning

Er din lejekontrakt korrekt?

Generelt:

I administrationen ser vi en stigende tendens til at firmaer eller enkeltpersoner køber en eller flere ejerlejligheder i en forening og udlejer lejligheden for en tidsbegrænset periode.

Man skal være opmærksom på at man ved udlejning af en ejerlejlighed udlejer på samme vilkår som hvis man ejer en hel udlejningsejendom og at man derfor er underlagt samme lovkrav.

Det er Lejeloven (LL) og ”Midlertidig regulering af boligforholdene” der regulerer din udlejning.

Som udlejer af en ejerlejlighed skal du beregne en leje, der lever op til reglerne om omkostningsbestemt leje. Du kan altså ikke frit sætte en leje som det passer dig.

Lejer har retten til at henvende sig i huslejenævnet og få vurderet, om lejens størrelse er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis lejen er for høj, kan huslejenævnet nedsætte lejen og det for meget betalte skal tilbagebetales til lejer.

Som udlejer kan du søge forhåndsgodkendelse i huslejenævnet:

  • Du skal selv eje boligen
  • Boligen skal være den eneste, du udlejer
  • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
  • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
  • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning
  • En forhåndsgodkendelse koster 520 kroner (2019). Huslejenævnet sender betalingsoplysninger efter modtagelse af din ansøgning.

Herbo-Administration anbefaler, at du sørger for at få en sådan forhåndsgodkendelse inden lejer flytter ind.

Hvis du udlejer tidsbegrænset, skal du være opmærksom på, at der skal være en rigtig god grund til, at du udlejer tidsbegrænset. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at leje en lejlighed ud for en tidsbegrænset periode.

Hvis du anfører, at der udlejes tidsbegrænset, fordi du selv ønsker at disponere over lejemålet ved dettes udløb, kan du ikke blot indgå i en ny tidsbegrænset periode med en ny lejer og på den måde sikre dig, at du ved lejeperiodens udløb kan disponere med en ny lejer. En revolverende tidsbegrænsning vil blive erklæret ugyldig iht. lejelovens bestemmelser. Hvis du derimod har en rigtig god grund er det lovligt at tidsbegrænse lejemålet. Hvis du f.eks. selv er udstationeret og vender tilbage om x år er det helt rimeligt, at du kan disponere og selv flytte ind ved periodens udløb.

I forhold til ejerforeningen:

Ejerforeningens vedtægter bestemmer om du må leje ud. Der kan også være bestemmelser om at lejekontrakt skal godkendes inden lejer flytter ind. Godkendelse af lejekontrakt fra foreningens side er ikke en blåstempling af kontraktbestemmelser og huslejestørrelse, men alene en godkendelse af at du overholder ejerforeningens regler om udlejning.

Kontakt gerne Herbo-Administration hvis du har spørgsmål.