Ti myter om at bo til leje

Nyheder leveret i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark.

Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i danskernes liv, da boligen danner rammen om familielivet. Det gør også, at der politisk er interesse for ejendomsområdet. Pressen og politikerne følger med, og de kommenterer gerne på dette og hint. Det er derfor afgørende, at kommunikationen sker på et sagligt og oplyst grundlag.

Men desværre er det ikke alle historierne om ejendomsmarkedet, der er sande. Mange af historierne er mere eller mindre fri fantasi, og de mest sej­livede af dem har udviklet sig til egentlige myter om at bo til leje. Og man ser desværre, at myter bruges som grundlag for politiske indgreb og ny lovgivning, ofte til skade for både lejere og udlejere.

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet en folder, hvor der gøres op med de ti mest sejlivede myter om private leje­boliger. Ejendomsforeningen Danmark mener, at den politiske debat om boligområdet skal baseres på sandheder, fakta og analyser og ikke på udokumenterede påstande og usandheder.

Se publikationen “Ti myter om at bo til leje”.