Stigende priser på energi

Der er stigende priser på energi, hvilket kan medføre efterregninger på forbrugsregnskaberne, såsom el-, vand- og varmeregnskaber, og at man er velkommen til at kontakte ejendomsadministrationen og få sat sit a conto beløb op.