Digitalisering

Hos Herbo-Administration A/S bruger vi digital kommunikation.

Som bekendt er det ikke alle steder det er accepteret at bruge digital kommunikation. Realkreditinstitutter og banker samt tinglysningen kræver stadig papirunderskrevne dokumenter.

De fleste foreninger har nu fået vedtægtsbestemt, at de medlemmer, der opgiver E-mailadresse kan få al kommunikation fra forening og administrator på mail.

Denne måde at kommunikere på er meget hurtigere og billigere – det sparer foreningen udgifterne til porto, men væsentligst giver det bestyrelse og administration mulighed for lynhurtigt at orientere medlemmerne.
Det øger bestyrelsens mulighed for at kommunikere effektivt med deres medlemmer.

Vi arbejder sammen med vores IT-udbyder på at kunne udvide servicen så vi kan kommunikere til E-boks.

I dag bruger vi digitale underskrifter på kontrakter, salgsaftaler og referater fra generalforsamlinger og møder. Underskriverne skal blot anvende deres Nem-ID.

I administrationen arbejder vi hele tiden på at effektivisere forretningsgange og at gøre livet nemmere for vores kunder. Det er jo betydeligt nemmere og hurtigere, at underskrive med sin Nem-Id end at afvente postvæsnet, underskrive med kuglepen og returnere i en kuvert.

Nyhed 10.3.2017
Jan Herbo-Rasmussen