Corona-restriktioner

Som opfølgning af regeringens opstramninger på grund af Omikron vil administrationens medarbejdere arbejde hjemmefra i videst mulig udstrækning.

Interne møder afholdes digitalt. Eksterne møder afholdes også digitalt i den udstrækning det er muligt og hvis et møde kræver fremmøde forventer vi, at alle mødedeltagere enten har en negativ gyldig test eller et corona-pas og overholder alle andre fornuftige regler såsom mundbind, afspritning, afstand etc.